Capilex LP

Investeer in leningen
aan Nederlandse MKB
Verlaagd risico
door ruime spreiding
Altijd hypothecaire
zekerheid

Ja, U kunt deelnemen vanuit uw onderneming (als rechtspersoon) of als natuurlijk persoon.