Capilex LP

Investeer in leningen
aan Nederlandse MKB
Verlaagd risico
door ruime spreiding
Altijd hypothecaire
zekerheid

Als Alternatieve Financierder, confirmeert Capilex zich uiteraard aan de geldende wet- en regelgeving maar heeft voor haar activiteiten geen rapportageplight aan de AFM. Wel ziet de Stichting Obligatiehouderbelangen erop toe dat wij conform de gemaakte afspraken te werk gaan.